Privacyverklaring Autobedrijf Fiaitalia

7 september 2018

Uw privacy is voor Autobedrijf Fiaitalia van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Indeze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst www.fiaitalia.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Autobedrijf Fiaitalia.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, voornaam en achternaam. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Andere partijen

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per post of per mail
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Advertenties

Onze dienst vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen,
nemen wij de volgende maatregelen:

• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoordToegang
tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login tokenDe
gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem- Wij nemen
fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin
persoonsgegevens opslagen zijn- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure
Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd
wanneer uw persoonsgegevens invoert- Wij houden logs bij van alle opvragingen van
persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact
met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • • het laten corrigeren van fouten
  • • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • • intrekken van toestemming
  • • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Autobedrijf Fiaitalia
Edisonstraat 41
6604 BT Wijchen
info@fiaitalia.nl
024-6411673